Català | Castellano RSS

Subscriu-te al butlletí setmanal

Formulari subscripció

Us informem que segons la Llei 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades facilitades per vostè en aquest document s’incorporaran a un fitxer titularitat de l’Ajuntament amb objecte de dur a terme la sol·licitud demanada i facilitar-vos la informació. Així mateix, us informem que podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos a l’ Ajuntament de Mollet del Vallès, plaça Major ,1. 08100 Mollet del Vallès o al correu electrònic ajuntament@molletvalles.cat
Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès