Català | Castellano RSS
Serveis a Mollet Medi ambient Tractaments fitosanitaris

Tractaments fitosanitaris i herbicides

Les actuacions de control fitosanitari es fan a arbres, arbustos i vegetació amb l'objectiu de garantir la seguretat de les persones i animals domèstics, disminuir les molèsties als veïns, evitar les difusions de noves plagues i evitar danys als vegetals. 

Tots els mètodes de control es fan a partir d'un programa de gestió integrada de plagues i malalties (GIP) en el qual es prioritzen mètodes alternatius a la utilització de productes químics. Només en els casos estrictament necessaris s'apliquen tractaments químics, i en aquests casos, es fa adoptant totes les precaucions i les mesures adients perquè no hi hagi cap mena d'afectació a la població.

L'aplicació d'aquests tipus de tractaments està regulada pel Reial Decret 1311/2012 segons el qual s'estableix un marc d'actuació per un ús sostenible dels productes fitosanitaris i un protocol d'actuació municipal pel tractament d'aquests productes.

Abans d'actuar es fa un diagnòstic previ i cal una autorització per part dels tècnics. A partir d'aquí el treball es duu a terme per empreses inscrites als registres oficials corresponents i per personal amb carnet d'aplicador de productes fitosanitaris.
 

TRACTAMENTS FITOSANITARIS MUNICIPALS PREVISTOS

Data del tractament: 24, 25 i 26 d’abril de 2018 de 07.00 a 15.00h

Plaga contra la qual s'efectua el tractament: Morrut de les palmeres (Rhynchophorus ferrugineus)

Maquinària i mètode d'aplicació: Camió cistella mes bota ovac 400l

Lloc del tractament: Av. d’Antoni Gaudí, c. del Bosc, Av. de Burgos, c. de Can Pacià, cementiri, parc dels Colors, c. de Doctor Alexander Fleming, pl. de Dolores Ibarruri, pl. de l’Església, Av. de Jaume I, Av. de la Llibertat, parc de Lluís Companys, pl. Major, Escola Montseny, pl. de les Nacions Unides, c. de l’Onze de Setembre, c. del Rec de Dalts, c. de Sant Ramon

Nom comercial i número de registre dels productes que s'utilitzaran: Epik 23377

 

 

 

 

 

 

 

Més informació

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès