Castellano | Català RSS
Actualidad Noticias

Cercador

Menú

L’Ajuntament de Mollet celebra un Ple ordinari el dilluns 27 de setembre

24/09/2021

Acció Institucional

El dilluns 27 de setembre, a les 18.10 h, el consistori molletà celebrarà una sessió plenària ordinària telemàtica.

La sessió es podrà seguir en directe a través del web municipal www.molletvalles.cat

Ordre del dia

 

 1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 19 de juliol de 2021.
 2. Presa de possessió del regidor Sergi Suàrez i Martínez
 3. Donar compte de l'adscripció d'un regidor al grup municipal AM-ERC-MES i designació de membres a les comissions informatives i organismes.
 4. Donar compte de la resolució d'Alcaldia de 23 de setembre de 2021, de modificació de les delegacions de competències en les regidores i regidors.
 5. Nomenament de la Gerent de la Fundació municipal Joan Abelló
 6. Nomenament d'un membre del Consell Rector de la Fundació Municipal Joan Abelló.
 7. Declaració d'interès públic i autorització de compatibilitat.
 8. Donar conformitat dels resums numèrics resultants de la revisió anual del padró municipal d'habitants a 1 de gener de 2021.
 9. Concertació de tres pòlisses de tresoreria amb les entitats Caixabanc, Banc Santander i BBVA.
 10. Concertació d'una pòlissa de tresoreria amb l'entitat Caixa d'Enginyers
 11. Atorgament d'un aval a EMFO per dur a terme dues operacions de tresoreria amb les entitats Caixabank,SA i Banc de Santander, SA.
 12. Aprovació de la tercera addenda de revisió de pressupost al Conveni per a la millora del transport de viatgers per carretera a Mollet del Vallès.
 13. Aprovació d'una proposta per requerir que el pas subterrani de l'estació de Mollet-Sant Fost sigui accessible.
 14. Aprovació d'una proposta per un nou contracte, programa i addenda 21
 15. Aprovació d'una proposta sobre la liquidació del model de finançament de l'exercici 2020.
 16. Aprovació d'una proposta per exigir mesures que frenin l'escalada de preus de l'electricitat.
 17. Aprovació d'una proposta per fomentar la Formació Professional
 18. Aprovació d'una proposta a favor d'un nou sistema aeroportuari a Catalunya.
 19. Mocions d'urgència.
 20. Precs i Preguntes

 

 


Plaza Mayor 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallés (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ayuntamiento de Mollet del Vallés