Català | Castellano RSS
L'Ajuntament Economia i hisenda Ajut de menjador escolar i/o llibres

Ajut de menjador escolar i/o llibres

userlmn f2a8428e23cbdab07e5a14bbb6d7f6a0

 

En aquest apartat podreu sol·licitar un ajut econòmic per cobrir les despeses de menjador escolar i/o per a l'adquisició de llibres de text, a favor de famílies que es trobin en una situació econòmica i social amb dificultats.

El termini de presentació és del 17 al 31 de maig de 2022

 

Qui ho pot demanar ?

userlmn d71302f13348d0624bbbf934fd865db7

 

 

El pare, la mare o el tutor legal de nens i nenes de famílies que reuneixin els requisits establerts i que NO hagin tingut atorgat l'ajut de menjador pel curs 2021-22.

 

 

 

 

istockphoto 1077081578 170667a4

 

Model de sol.licitud  

 

 

 

Documents que cal aportar  

 userlmn e1a69ee903647b08d0eeb6652be9c3a1

Cal emplenar la sol·licitud específica i adjuntar, si escau, la documentació acreditativa que correspongui d'acord amb el que s'indica en el mateix model de sol·licitud. Consulteu el full informatiu sobre els requisits i documentació

Si el tràmit es fa telemàticament, caldrà emplenar les dades del formulari i adjuntar el model de sol·licitud especific degudament emplenat.

 

ÉS IMPRESCINDIBLE QUE INDIQUEU L'IDALU (núm. d'identificació de l'alumne).

 

On es demana

userlmn 62b001a17b370aaa1c65ae8a3b9a7df8 

1. Preferentment, a través d'internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Valles EN LÍNEA .

Caldrà ajuntar el model de sol.licitud específic degudament emplenat en l'apartat de documentació. Per poder fer el tràmit telemàticament cal disposar de certificat digital o de l'IdCat Mòbil

 

Consulteu el video per saber com obtenir-lo 

 

2. En cas de no disposar dels mitjans per fer-ho telemàticament, es podrà fer presencialment, amb cita prèvia, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC). es pot demanar cita prèvia clicant AQUÍ

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès