RSS
L'Ajuntament Economia i hisenda Estat d’Alarma. Com pagar rebuts amb el termini vençut

Estat d’Alarma. Com pagar rebuts amb el termini vençut

Organisme de Gestió Tributària (Diputació de Barcelona) 

 

orgt

 

Si disposeu d’un document amb el termini de pagament vençut:

- Si es tracta d’un rebut de cobrament periòdic, atès que el seu termini de pagament ha estat ampliat, podeu efectuar el pagament amb el mateix rebut:

  • Pagament en els caixers automàtics habilitats a l’efecte
  • a l'adreça http://orgt.cat/pagartributs
  • o bé per telèfon, trucant al número 932 029 802.

- Si es tracta d’una liquidació d’ingrés directe, atès que el seu termini de pagament s’ha vist ampliat, podeu:

- Si es tracta de la notificació de la provisió de constrenyiment, atès que el seu termini de pagament s’ha vist ampliat, podeu:

 

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès