Català | Castellano RSS

Composició del Ple de l'Ajuntament

El Ple està integrat per la totalitat dels regidors i regidores, i està presidit per l'alcalde. Estableix les línies d'actuació municipal i resol les qüestions més importants, amb funcions de tipus constitutiu, planificador, reglamentari i fiscalitzador del govern de la ciutat
 
Li correspon exercir la iniciativa per aprovar i modificar les ordenances i els reglaments municipals, els pressupostos i els comptes, el planejament urbanístic i les seves revisions i modificacions, etc. Li correspon exercir activitats econòmiques, acceptar la delegació de competències fetes per altres administracions, transferir funcions, adquirir o contractar certs béns i serveis, i acordar la participació en organitzacions supramunicipals, entre altres competències.
 
Les reunions del Ple de l'Ajuntament es fan habitualment el darrer dilluns de cada mes (tret de l'agost), a les 19 hores, a la Sala de Plens de la Casa de la Vila. Les sessions són públiques i d'accés lliure.
 
Membres del Consistori Municipal
 
Grup Municipal del PSC
 
 
 
 
Grup Municipal de Ciutadans
 
 
Grup Municipal del PP
 

Per concertar una entrevista amb l'alcalde o qualsevol altre regidor o regidora, cal demanar visita prèvia al telèfon 93 571 95 00, a l'Oficina virtual o a l'adreça electrònica ajuntament@molletvalles.cat.

 

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès