Català | Castellano RSS

Calendaris editats per l'Ajuntament (1984-2022)

Calendari 2022

calendari2022

Edició: Ajuntament de Mollet del Vallès
Tema: Joan Abelló

Calendari 2021

calendari2021 portada

Edició: Ajuntament de Mollet del Vallès
Tema: COVID-19


Calendari 2020

calendari2020 web petit

Edició: Ajuntament de Mollet del Vallès
Tema: #MolletpelPlaneta


Calendari 2019

calendari2019 portada

Edició: Ajuntament de Mollet del Vallès
Tema: Fotografies de diversos actes assenyalats de la ciutat, que ens mostra que som una ciutat per viure-la.

Calendari 2018

Edició: Ajuntament de Mollet del Vallès
Tema: Mollet va ser designada Ciutat Europea de l'Esport 2017. En aquest calendari hi ha un recull de fotografies dels inicis de la pràctica esportiva a la ciutat.
Entre les fotografies en destaca una del molletà il·lustre Jordi Solé Tura fent un impressionant salt d'alçada.

Calendari del 2017

Edició: Ajuntament de Mollet del Vallès
Tema: Mollet va obtenir 4 flors d'Honor a Viles Florides i la Rambla Pompeu Fabra va ser distingida com a "Millor espai públic florit 2017".
Les fotografies del calendari van ser triades entre les que van enviar molletans i molletanes dels seus espais verds preferits de Mollet.

Calendari del 2016 - Les 10 meravelles de Mollet

Edició: Ajuntament de Mollet del Vallès
Tema: Les 10 meravelles del patrimoni arqueològic, arquitectònic i paisatgístic de la ciutat, segons les propostes del Consell Municipal dels Infants.

Calendari 2014 - Mollet davant la càmera

Edició: Ajuntament de Mollet del Vallès
Imatges: Joan Coma, Josep Maria Vizcarra i Josep Coma

Calendari del 2011 - Mollet a prop i amb futur!

Edició: Ajuntament de Mollet del Vallès
Gràfica: mires
Impressió: Ferrer Coll
Imatges: Ajuntament de Mollet del Vallès i Club Muntanyenc Mollet (mes de setembre)

Calendari del 2010 - Pintures de Joan Abelló

Edició: Ajuntament de Mollet del Vallès
Gràfica: Andreu Balius
Impressió:EMSA
Imatges: Joan Abelló
Imatge de la coberta: La Torre Blanca, 1969

Calendari del 2009 - Indrets de Mollet

Edició: Ajuntament de Mollet del Vallès
Disseny gràfic: Mires
Impressió:Emsa
Fotografies actuals: Mar Cercós
Fotografies antigues: L'ABANS, Mollet del Vallès, Recull fotogràfic 1870-1965, Efadós editorial, 2002

Calendari del 2008 - Comerç antic a Mollet

Fotografies del fons dipositat a l'Arxiu Municipal de Mollet del Vallès, que provenen del material gràfic del llibre L'ABANS, Mollet del Vallès. Recull gràfic 1870-1965, d'Efadós editorial, publicat l'any 2002.
Edició: Ajuntament de Mollet del Vallès
Disseny gràfic: Mires
Impressió: Emsa

Calendari del 2006 - Parcs i boscos de Mollet

Servei Municipal d'Arts Gràfiques
Fotografies: Ferran Mateo
Dipòsit legal: B-43.930-05
 

Calendari del 2005 - Festes i tradicions populars a Mollet

Il·lustracions de la portada: Costumari Català, de Joan Amades
Servei Municipal d'Arts Gràfiques
Dipòsit legal: B-49-114-04

Calendari del 2004 - Gallecs 1100 anys

Servei Municipal d'Arts Gràfiques
Dipòsit legal: B-3976-03

Calendari del 2003 - MdV 12 anys de la ciutat

Servei Municipal d'Arts Gràfiques
Dipòsit legal: B-41.987-02

Calendari del 2000 - El pas del temps

Edició: Ajuntament de Mollet del Vallès
Fotografies: Carles Costa
Disseny Gràfic: Typerware
Impressió: Minerva Mollet SL
Dipòsit legal: B-50723-1999

Calendari del 1999 - l'any del Museu Abelló

Edició: Ajuntament de Mollet del Vallès
Disseny: Typerware
Fotografies: Carles Costa
Fotomecànica: Novingraf
Impressió: Minerva Mollet
Dipòsit legal: B-46.285-1998

Calendari del 1998 - Postals MdV 3

Edició: Ajuntament de Mollet del Vallès
Disseny: ICS & ICS Publicitat
Fotografies: Jordi Trullàs i Josep M. Masachs
Fotomecànica i impressió: Mainsa

 

Calendari del 1997 - Postals MdV 2

Edita: Ajuntament de Mollet del Vallès

Calendari del 1996 - Postals MdV 1

Edita: Ajuntament de Mollet del Vallès
Disseny: ICS & ICS Publicitat
Fotografies: Carles Costa, Josep Casasnovas, Ramon Ferrandis, Toni Torrillas i Rafael Ferran

Calendari del 1995 - Festes populars

Edita: Ajuntament de Mollet del Vallès

Imprimeix: Mainsa Arts Gràfiques

Disseny: Toni Viaplana

Dipòsit Legal: B-41-706-1994

Calendari del 1994 - Monuments

Edició: Ajuntament de Mollet del Vallès
Coordinació i textos: Gabinet de Comunicació i Relacions Ciutadanes
Disseny: Natàlia Arranz
Fotografies: Carles Costa
Fotomecànica i impressió: Instant Copy
Dipòsit Legal: B-33191-93

Calendari del 1993 - Oficis

Foto de la portada: Arxiu fotogràfic de Magdalena Torras. Cal Pinyonaire.
Edició: Ajuntament de Mollet del Vallès
Coordinació: Gabinet de Comunicació i Relacions Ciutadanes
Disseny: Pius Illa Canal
Fotomecànica: Fotomecànica Granollers
Impressió: InstantCopy
Dipòsit Legal: B-43.290-92

Calendari del 1992 - Mollet subseu olímpica

Edició: Ajuntament de Mollet del Vallès, gabinet de comunicació i relacions ciutadanes
Fotografies: (esports) COOB'92, Agustí Argelich, Miguel González, (Mollet) Miquel Casanellas, Club Atlètic Mollet
Textos: Carta Olímpic (ed. COOB'92)
Disseny: Toni Viaplana
Impressió: Instant Copy
Dipòsit Legal: B-44.488-1991

Calendari del 1991 - Jocs dels besavis

Textos: Vicenç Plantada i Fonolleda
Selecció: Gabinet de Comunicació i Relacions Ciutadanes
Adaptació lingüística: Josep Masats
Il·lustracions: Lluïsa Jover
Disseny: Toni Viaplana
Impressió: Instant Copy

Calendari del 1989 - Masies de Mollet

Calendari del 1989 - Masies de Mollet

Edita: Ajuntament de Mollet del Vallès
Disseny: La Continental
Fotografia: Josep Molel
Textos: Glòria Arimon
Impressió: Instant Copy

Calendari del 1988 - L'ensenyament

Calendari del 1988 - L'ensenyament

Edita: Ajuntament de Mollet del Vallès amb la col·laboració de la Caixa de Barcelona.
Disseny: Jordi Brunet i Mauri.
Impressió: Taller Offset Sala - Mollet.
Col·laboradors: Arxiu Històric-Municipal de Mollet del Vallès, Frederic Ros, Jaume Coll, Establiments Codina, Medir Sallent, Teresa Ros, Francesca Sirvent, Carmela Arbussà, Alfons García, Antonieta Pujades, Pere Fortuny, Família Falguera, col·legi Lestonnac i Dolors Monserdà.
Font d'informació: Mollet, una mica d'història, Mollet, la història que segueix i Cent històries, cent vides de Joan Solé Tura; Agrupació Astronòmica de Sabadell; Juegos de patio 2 de Editorial Vilamala; Lireta Liraina de Xesco Boix d'Ed. Abadia de Montserrat; Viure, un gran joc de J. Colas d'Ed. Pleniluni; Jocs Populars d'Antoni Pou d'Ed. Moll.

Calendari de 1987 - Indústria i comerç

Calendari de 1987 - Indústria i comerç

Edita: Ajuntament de Mollet del Vallès, amb la col·laboració de la Caixa de Barcelona
Fotografies: Arxiu Històric-Municipal de Mollet del Vallès, amb l'agraïment a: Farinera Moretó, Teneria Moderna Franco-Española, Sedunión, J. Ventura, A. Garcia, P. Lluis, J. Galobardes, F. Ros, J. Solé, A. Prat, J. Marfà i llibre Rabasa-Derbi, 1922-1982.
Disseny: Jordi Brunet i Mauri
Fonts d'informació: Arxiu Històric-Municipal de Mollet del Vallès, Mollet, una mica d'història i Mollet, la història que segueix de Joan Solé i Tura; Gran Enciclopèdia Catalana; Fires de Catalunya de la Generalitat de Catalunya; Costumari Català de J. Amadés; Guies de Natura Blume i Agrupació Astronòmica de Sabadell.
Impressió: Taller Offset-Sala Mollet
Foto portada: La Farinera Moretó en el seu actual emplaçament (any 1918)

Calendari del 1986 - Arbres i ocells

Calendari del 1986 - Arbres i ocells

Disseny: Jordi Brunet i Mauri
Fonts d'informació: Ajuntament de Mollet del Vallès; Mollet, una mica d'història i Mollet, l'història que segueix de Joan Solé i Tura; Deodendrón, árboles y arbustos de jardín en clima templado de Rafael Chanes. Gran Enciclopèdia Catalana.
Impressió: Tallers Offset Sala - Mollet

Calendari del 1985 - Llocs singulars

Calendari del 1985 - Llocs singulars

Textos: Mollet, una mica d'història, Sembra i documentació municipal
Fotografies: Arxiu Històric Municipal, Gabinet de Premsa i cessions particulars
Impressió: Tallers Offset Sala - Mollet
Edició: Ajuntament de Mollet del Vallès, amb la col·laboració de la Caixa de Barcelona

Calendari de 1984 - Llocs singulars

Calendari de 1984 - Llocs singulars

Fotografies: Arxiu Municipal
Impressió: Tallers Offset Sala- Mollet
Edició: Ajuntament de Mollet del Vallès, amb la col·laboració de la Caixa de Barcelona

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès