Català | Castellano RSS

Els fons de l'arxiu

A l'Arxiu trobarem la documentació administrativa generada per l'Ajuntament i els seus organismes en l'exercici de les seves funcions, així com els documents històrics de la ciutat recollits per l'administració municipal o procedents de donacions particulars.

Quadre de fons i col·leccions

Quadre de fons AHMMV v2. 16 04 2021
Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès