Català | Castellano RSS
Serveis a Mollet Esport Recursos i eines per a entitats esportives Obligacions per a entitats amb persones en contacte amb menors

Entitats amb persones en contacte habitual amb menors

El 28 de juliol de 2015 es va aprovar la Llei 26/2015 que imposa l'obligació d'aportar una certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals a tota persona que treballi habitualment amb menors.  
 
Tota persona que desenvolupi una activitat que impliqui contacte amb menors d'edat  haurà d'acreditar aquesta circumstància. 
 
El Registre Central de delinqüents sexuals encara està pendent de creació tot i que el Ministeri de Justícia disposa de sis mesos des de la data de publicació. Mentrestant la certificació haurà de ser emesa pel Registre Central d'Antecedents Penals. 
 
Aquest document es pot demanar de forma individual la persona afectada o bé de forma agrupada gestionant una entitat la sol·licitud de totes les persones d'una entitat. Per a més informació, vés al web.

Documentació per presentar una petició agrupada

Document Document de compareixença del representant legal de l'entitat (105 KB) - pdf

Document Autorització per demanar certificat de forma agrupada (13 KB) - pdf

Document Model 790 (745 KB) - pdf

Document Excel dades sol·licitants (50 KB) - xls

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès