Català | Castellano RSS

Recollida selectiva

L'Ajuntament realitza la recollida de les 5 fraccions (rebuig, orgànica, paper, envasos i vidre) per mitjà de les àrees de contenidors que hi ha distribuïdes per tota la ciutat. Mollet disposa de 179 àrees completes per fer una correcta recollida selectiva dels residus. A cada punt podem trobar els diferents contenidors per a cada tipus de residu.
 
L'empresa concessionària del servei de neteja viària és l'encarregada de la recollida de les fraccions de rebuig (diàriament, per la nit) i orgànica (en dies alternatius, per la nit). La recollida selectiva (vidre, paper i envasos) es realitza de manera consorciada a través del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental. Envasos, paper i cartró es recullen 3 vegades per setmana i la recollida del vidre es fa 2 vegades al mes.


La resta o rebuig

El rebuig és aquella part dels residus que no és reciclable, com els papers i plàstics bruts, cendra i burilles, restes de ceràmica, pelleteria, llana i cotó, porexpan, compreses i bolquers...
 
El rebuig es llença amb bosses de plàstic dins els contenidors de color gris. Cal fer-ho a partir de les vuit del vespre i mai després d'haver passat el camió de les escombraries. 
 

La matèria orgànica (FORM)

La matèria orgànica està formada per les restes de menjar i restes vegetals de mida petita que poden ser recollides selectivament i susceptibles de degradar-se biològicament. La matèria orgànica s'ha de dipositar al contenidor marró.

Aquestes restes orgàniques són fàcilment degradables pels microorganismes. Per això, és necessari que aquesta fracció es reculli i gestioni el més ràpidament possible, per tal d'evitar la generació de males olors.

Envasos

S'han de dipositar al contenidor groc els envasos domèstics lleugers: envasos de plàstic; envasos metàl·lics (llaunes de ferro i d'alumini, esprais buits); cartró per a begudes (tetrabrics); altres envasos lleugers. En general aquells envasos identificats amb el punt verd que no siguin ni de paper ni de vidre (envasos de fusta, ceràmica...).

Vidre

El contenidor verd admet només el vidre procedent d'envasos amb l'objectiu de reciclar-lo per a finalitats similars: ampolles de vidre i pots de vidre sense tapa. 
 
El vidre pla procedent de finestres, miralls, plats, gerros, ceràmica s'ha de portar a la deixalleria per a poder realitzar un correcte reciclatge i els envasos buits que hagi contingut medicaments s'han de dipositar a les farmàcies que disposen d'un contenidor específic.
 

Paper i cartró

Diaris, revistes, llibretes, sobres, capses de cartró, envasos de paper, papers d'embolicar regals, la publicitat que trobem a les bústies, entre d'altres, s'han de dipositar al contenidor blau.
 
Els materials que no s'accepten són el paper carbó, paper plastificat, cel·lofana, tovallons i paper de cuina usats, papers bruts, fotografies, cartró per begudes... També cal evitar el lliurament d'espirals, clips, grapes...
 
El destí dels residus és:
  • La resta o rebuig s'incinera amb valorització energètica
  • La fracció orgànica, a digestor anaeròbic per obtenció de compost, biogàs i electricitat
  • Les fraccions com envasos, vidre, paper i cartró i altres, va a parar a gestors autoritzats per tal de reciclar-los
  • Els voluminosos són desballestats i els materials recuperats/reciclats

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès