Català | Castellano RSS

Generació d’Energia Solar

 

FVCasadelaVila2

 

L'Ajuntament disposa d'un parc de vuit instal·lacions d'energia solar fotovoltaica repartides al llarg  el municipi, amb una potència total instal·lada de més de  145 kWp.

Les instal·lacions es troben ubicades en cobertes o façanes d'edificis municipals, així com també pèrgoles a la via pública o dins el recinte d'un edifici municipal.

Cinc d'aquestes instal·lacions generen energia elèctrica que s'injecta directament a la xarxa de distribució, rebent la corresponent retribució per part de l'Empresa Distribuidora. Les altres tres instal·lacions, ubicades en escoles i en un parc públic, són instal·lacions d'autoconsum, que proporcionen energia elèctrica al mateix edifici on es troben ubicades, i injecten els excedents a la xarxa elèctrica.

Mitjançant la generació d'energia solar fotovoltaica, l'autoconsum i la seva injecció a les xarxes de distribució elèctrica, l'Ajuntament contribueix a la reducció d'emissions de Gasos d'Efecte Hivernacle (GEH), contribuint a escala local a la disminució dels efectes del canvi climàtic i l'escalfament global. Alhora, els ingressos obtinguts per la injecció d'aquesta energia verda passen a formar part del pressupost municipal, i es poden destinar a reforçar el compromís de l'Ajuntament amb les polítiques socials i la transició energètica.

 20200501 173718

Instal·lacions amb injecció a xarxa:

Aquestes instal·lacions, injecten tota la producció d'energia solar directament a la xarxa elèctrica, augmentant l'oferta d'energia renovable per rebent una compensació econòmica que passa a formar part del pressupost municipal.

 

Casa de la Vila (45 kWp) 

Parc de Ca l'Estrada (30 kWp) 

Escola Bressol La Filadora (19 kWp) 

Escola Bressol La Xerranca (10, 2 kWp)

Plaça Joan Miró (5 kWp)

 

 

Instal·lacions d'autoconsum:

Aquestes instal·lacions, aprofiten l'energia generada per al consum del propi edifici, i injecten a la xarxa l'energia sobrant. D'aquesta manera, s'aconsegueix un estalvi energètic i econòmic.

 

Escola Sant Vicenç (15 kWp)   Projecte A-prenem el Sol

Escola Sant Jordi (20 kWp)

Parc de les Pruneres (5 kWp)

 

 

6544 portada

 

Dades de generació d'energia solar corresponents a l'any 2019

 

Energia solar generada anual: 124.985 kWh

Ingressos anuals per energia injectada: 79.192,63 €

Estalvi anual d'emissions: 32 TnEq CO2

 

 

 

Més informació

Portal de transparència

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès