Català | Castellano RSS

Equipaments i enllumenat

Des de fa anys, tots els nous edificis públics que construeix l'Ajuntament es fan amb elements per millorar l'eficiència energètica i incorporen l'ús d'energies alternatives, com plaques solars fotovoltaiques. Els edificis més antics també van incorporant constantment millores estructurals per aconseguir una major eficiència energètica. Pel que fa a l'enllumenat públic, s'han instal·lat o canviat la majoria dels punts de llum amb lluminàries no contaminants. També s'ha substituït la totalitat de les lluminàries dels semàfors per làmpades de tecnologia LEDS. 
 
Actuacions realitzades:
 • Implantació progressiva de components leds per a il·luminació
 • Unificació de tots els contractes d'electricitat de baixa tensió (l'enllumenat públic, els equipaments municipals, els semàfors, les pilones, les instal·lacions fotovoltaiques i els parallamps). Això ha suposat un notable estalvi econòmic que ha permès fer inversions per continuar millorant l'enllumenat públic, com ara la introducció de reactància programada, reducció de potència de les làmpades, telegestió de quadres per optimitzar les enceses i apagades
 • Implantació d'un sistema de gestió energètica i control de facturació a través de programes informàtics. 
 • Instal·lació d'un sistema de producció d'energia per escalfar ACS a través d'un sistema de biomassa en una instal·lació esportiva.
 • Canvi progressiu de calderes de condensació en detriment de les de menor rendiment i la telegestió d'algunes instal·lacions de climatització.
 • Desenvolupament del Projecte Euronet 50/50 Max d'estalvi energètic en 5 escoles 
 
Actuacions futures:
 • Augment de la presència de tecnologia led
 • Racionalització de l'enllumenat (eliminar punts de llum que no siguin necessaris, reduir potències, reduir la contaminació lumínica)
 • Instal·lació d'un sistema de biomassa conjunt per l'ACS i la calefacció d'una instal·lació esportiva i una escola d'educació especial
 • Ampliació del sistema actual de biomassa d'una instal·lació esportiva a una escola 
 • Implantació del projecte 50/50 a la resta d'escoles públiques 
 
Enllaços relacionats

Projecte 50/50 d'estalvi energètic

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès