Català | Castellano RSS

Pla Director i Codi Ètic de les entitats solidàries de Mollet del Vallès

El Pla Director de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de Mollet del Vallès 2011-2017 és una posada al dia de la cooperació i la solidaritat a Mollet i, a la vegada, defineix els objectius i les línies d’actuació per a la cooperació i la colidaritat els propers anys. L’elaboració del Pla Director va començar l'any 2010 amb la coordinació tècnica d’un consultor i amb el suport de la Diputació de Barcelona. Va ser un procés obert a la participació de totes les entitats solidàries i els partits polítics de la ciutat per mitjà d’enquestes, entrevistes i reunions. Es va aprovar per unanimitat en la sessió del Ple Municipal de 28 de març de 2011.
 
El Codi Ètic de les Entitats Solidàries és el recull del compromís de les entitats solidàries de Mollet del Vallès de respecte de valors ètics, democràtics i responsables amb la sensibilització i la cooperació descentralitzada en el seu treball. A la redacció del Codi van participar les entitats solidàries de la ciutat i va ser ratificat al Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació de Mollet del Vallès de 23 de desembre de 2009.

Documents relacionats

Document Pla Director (273 KB) - pdf

Document Codi Ètic (23 KB) - pdf

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès